0
Mawtaw Vanleng

Mawtaw zong a leng thei cih dan khat USA ten kum 2017 ciangin hong bawl khiata ding uh aa, tu laital $ 5 Billion bei dingin bawl sawm uh hi. Kum 2014 in a leng thei nailo Tesla Model S  kici pen $65,000 to $90,000 in zuakta uhhi. Zomi ten kum 2017 cianga a leng thei zuak ding acih uh a lemleh lei sawm ciat ni ei. A deihten tu-a ki panin sum khol ni ei guai. Ki zaksak ciat ni.

src: stgistdotcom

Post a Comment

 
Top