0
USA gam LaGuardia vanleng tual New York ah Monday, Jan. 26, 2015 ni-in Vuk tamluatna hangin mi 5,000 canceled uhi. Vuk khal(snowstorm) pi 3 bang sah hi cihi. Tua bek hilo Jacksonville International Vanleng tual panin mi 7,700 val in a lenna ding uh cancel uhhi cihi. Ni 2 sung bang Sangkah dingte, Zum na sep cihten khakcip ding cih zasak uhhi. Pilna hauhna tawh Vantung panin Pasian bawlsa khat peuh ki khaktan thei hileh USA ten Vuk tampi a kiat lohnang khakcip ngel inteh maw. Vuk in Zogam buaina hong piang sak ngeilo ahih zia phawk huai aa; Zogam leitang khua hun ahoihna phawk huai semsem hi.

Post a Comment

 
Top