0

Yangoon News

Yangoon ah Ganhing khawina a om zawh kum 109 cinna pawipi Jan 25,2015 in ahi theitengin na bawl thei uhhi. Kum 1906 Jan 25 kumin a ki pat uh ahihi. Yangoon ganhing khawina pen Kawlgam sungah mihingte suahtakna mun pen hi kici hi. Ki suakta mahmah lel dan hih tuak....

Post a Comment

 
Top