0
February 11/2015

Jordan hehna leh Jordan thangpaihna hongkhauhpai tektekta ahihmanin,Jordan te'n ni 3sung bekbek akapna uhpan ISIS mi 7000 valbang sikhinta uha,ISIS lutangpipa Abu Bakr Al Baghdadi zong patau mahmahta ahihmanin buknading mun zongin buaimahmahta ci uhhi.Jordan te'n leilampanzong nasiatakin do kipanpan ta uhhi.

By.World Zomi News Admin Pu Te.

Post a Comment

 
Top