0
February 8/2015

Leitung ah akitamzak khollo kumpi galsimin kuan cihpe'n uphamsa thukhat leh Jordan gam mipi te mahmah inzongh a upzawhlohuh thu khat a hihi.A hizong Jordan kumpipa pe'n galsim in amahgiat kuankhia cih Shafaqn News leh Iraqi News te'n ataktak ahihna thu tangko khia uhhi.

http://www.businessinsider.my/king-abduallh-of-jordan-is-…/…

By.World Zomi News Admin Pu Te.

Post a Comment

 
Top