0
Numei  Melhoih nuamte ading

Dawk dawn, Toktol (Snail ) pen Mel hoihsakna lam tawh ki sai Japan ten hoih mahmah hi cih 2013 in hong mu khia uhhi. Numei melhoih maihoih cihoih a ut ten minute 45 sung amai tang vuah a vaksak huh ciangin $ 30.00 pia ciatciat uhhi cihi. Zogam ah Dawkdawn tampeuh mah ei Mel hoih a ut teng ut zahzah zat ding tam inteh cih ngaihsun pah ing.

Thawn Tuang

Post a Comment

 
Top