0
March 11/2015

Nung in PSG team te leh Chelse team te akisuih na vuah alang 2 tuak un kidim uh hi.Tua a hih man in tutung aa akisuih kik na ding vuah PSG team te in Chelse te azawh vua leh Quater final ah hong kah to thei ding uh hi ta hi.

(Paris Saint-Germain's ) PSG Team neipa Qatar mihau pa in tutung Berlin tukpeng tualpi ah Chelsea leh PSG te kisuih na ding ah PSG team te in Chelsea te a zawh vua leh mi 1 ciang in Pound 180,000 kapia ding hi ci-in kamciam na pia hi.

Source:Daily Mail.

By.World Zomi News Admin Pu Te.

Post a Comment

 
Top